Ochrona przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oznacza działania zapobiegawcze podejmowane przez daną osobę, które pozwalają uniknąć infekcji poprzez kontakt seksualny np. korzystając z prezerwatywy.