Предпазване от БППП

Предпазването от БППП представлява действие, с което не се допуска възникване на заболяване при полов акт, например с използване на презерватив.

Protection against STI

Protection against STI means action taken to stop a person getting an infection through sexual contact, for example by using a condom.