در آلمان همه زنان و مردان حق دارند با مراجعه به دکتر متخصص زنان، مراکز مشاوره و یا اینترنت، در باره وسائل مختلف جلوگیری از حاملگی کسب اطلاع کنند.

انواع وسائل جلوگیری از حاملگی زیر وجود دارد:

  1. وسائل جلوگیری از حاملگی که میتوانید بدون نسخه دکتر، بخرید
  2. وسائل جلوگیری از حاملگی که فقط با نسخه دکتر، میتوانید بخرید.
  3. وسائل جلوگیری از حاملگی که مستقیماً از دکتر متخصص زنان دریافت میکنید.

وسائل جلوگیری از حاملگی بدون نسخه دکتر

وسائل جلوگیری از حاملگی وجود دارد که بزرگسالان و جوانان بالای چهارده سال میتوانند بدون داشتن نسخه دکتر، خریداری کنند. یعنی برای خرید اینگونه وسائل جلوگیری، نیازی به مراجعه قبلی به دکتر ندارید.

وسائل جلوگیری زیر را میتوانید در داروخانه، بدون داشتن نسخه دکتر، خریداری کنید:

  • کاندوم: کاندوم را میتوانید از داروخانه، فروشگاه لوازم بهداشتی و سوپرمارکت، پمپ بنزین و یا از طریق اینترنت خریداری کنید. توجه کنید که اندازه کاندوم مناسب باشد، بسته بندی خراب نباشد و کاندوم زیاد کهنه نباشد.
  • دیافراگم: دکتر متخصص زنان در ابتدا، اندازه صحیح و مناسب دیافراگم را برای زن، اندازه گیری میکند. اگر اندازه مناسب دیافراگم برای خود را میشناسید، میتوانید در داروخانه، دیافراگم را بدون نیاز به نسخه دکتر، خریداری کنید. دیافراگم در اندازه تک سایز نیز وجود دارد که برای بسیاری از زنان، مناسب است.
  • کاندوم زنانهکاندوم زنانه یا فمیدوم را میتوانید در داروخانه یا از طریق اینترنت خریداری کنید.
. Ein Femidom ist ein Kondom für die Frau.

وسائل جلوگیری از حاملگی با نسخه دکتر

وسائل جلوگیری هورمونی وجود دارد که برای خریداری آنها، باید نسخه دکتر داشته باشید، زیرا وسائل جلوگیری از حاملگی هورمونی به همه زنان سازگار نیست. به این دلیل باید در صورت استفاده از وسائل جلوگیری از حاملگی هورمونی، به طور منظم برای کنترل به دکترمتخصص زنان مراجعه کنید.

با نسخه دکتر، میتوانید وسیله جلوگیری از حاملگی مورد نظر خود را از داروخانه خریداری کنید.

برای وسائل جلوگیری  زیر نیاز به نسخه پزشک دارید:

وسائل جلوگیری از حاملگی که مستقیماً از دکتر متخصص زنان دریافت میکنید

برخی از وسائل جلوگیری از حاملگی  را نمیتوانید در داروخانه خریداری کنید بلکه اینگونه وسایل جلوگیری از حاملگی  را مستقیماً از دکتر متخصص زنان دریافت خواهید کرد:

هزینه

شرکتهای بیمه درمانی هزینه برخی از وسائل جلوگیری را تحت شرایط خاصی پرداخت میکنند.

هزینه در موارد زیر پرداخت میشود:

  • شرکت بیمه درمانی هزینه مربوطه را در صورتی پرداخت میکند که دکتربه منظور درمان بیماری پوستی (مثل آکنه)، برایتان نسخه قرص ضد حاملگی تجویز کند.
  • شرکت بیمه درمانی، در صورتی که زیر بیست و دو سال باشید و وسیله جلوگیری از حاملگی را با نسخه دکتر بخرید، هزینه را پرداخت میکند. از سن هجده سالگی باید بخش کوچکی از هزینه دارو را پرداخت کنید.

هزینه در موارد زیر پرداخت نمیشود:

  • هزینه خرید کاندوم و سایر وسائل جلوگیری بدون نسخه دکتر را باید خودتان پرداخت کنید.
  • در صورتی که سنتان بالای بیست و دو سال باشد، باید هزینه خرید وسیله جلوگیری با نسخه دکتر، را خودتان پرداخت کنید.

محدودیت سنی

دکتر متخصص زنان برای تجویز قرص ضد حاملگی یا سایر وسائل ضد حاملگی به دختران زیر چهارده سال، نیاز به موافقت والدین دارد.

بسیاری از پزشکان متخصص زنان، در صورتی که تشخیص دهند دختران بالای پانزده سال، صلاحیت تصمیم گیری دارند، بدون موافقت والدین نیز قرص ضد حاملگی یا سایر وسائل جلوگیری از حاملگی را تجویز میکنند.

دکتر متخصص زنان میتواند برای زنان جوانی که به سن شانزده سالگی رسیده باشند، وسائل جلوگیری از حاملگی تجویز کند و مجاز به مطلع ساختن والدین یا شریک زندگی وی نیست. زیرا در آلمان رعایت وظیفه رازداری پزشک، الزامی است. دکتر فقط در صورتی مجاز به افشای مطلبی در باره درمان است، که بیمار این اجازه را به او داده باشد.

جلوگیری از حاملگی همیشه مربوط به دو نفر است. گفتگو با شریک زندگی در این زمینه، میتواند ایجاد اعتماد کند. هر دو شریک زندگی، حق دارند در باره جلوگیری تصمیم بگیرند. هیچ کس حق ندارد شریک زندگی خود را وادار به جلوگیری از حاملگی کند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس