Vulva

Pjesa e jashtme e organit seksual të femrës. Buzët gjinore, klitori, vrima e jashtme e uretrës dhe hapja e vaginës janë që të gjitha pjesë të vulvës.