Ushqyerja me gji

Gruaja mund ta ushqejë foshnjën e saj me qumësht nga gjokset e saj, në vend që ta ushqejë nga një shishe. Qumështi prodhohet nga gjëndrat në gjokset e një gruaje. Foshnja e thith qumështin nëpërmjet thithit të gruas.

Breast-feeding

A woman can breast-feed her baby with milk from her own breast, rather than from a bottle. The milk is produced by glands in the woman's breasts. The baby sucks the milk through the woman's nipple.