Thithi

Nyjë e vogël në mes të gjoksit të një personi. Burrat dhe gratë kanë 2 thitha, 1 në secilin gjoks. Thithat janë të ndjeshëm.