Зърно

Малко копче в средата на гърдата на човек. Жените и мъжете имат 2 зърна, по 1 на всяка гърда. Зърната са чувствителни.

Nipple

Small knob in the middle of a person's breast. Women and men have 2 nipples, 1 on each breast. Nipples are sensitive.