Përkëdhel dikë

Kur lëvizni duart tuaja mbi trupin e dikujt.

To caress someone

To move your hands softly over someone's body.