Strelen

Zacht met de handen over het lichaam van iemand gaan.

To caress someone

To move your hands softly over someone's body.