Галя някого

Нежни движения с ръцете по тялото на друг.

To caress someone

To move your hands softly over someone's body.