Lëngu amniotik

Lëngu që rrethon fetusinmitër. Lëngu amniotik mbron fetusin. Nëse është e nevojshme, mjeku mund të marrë një sasi të vogël të lëngut amniotik për të parë nëse është i shëndetshëm fetusi.

Amniotic fluid

Fluid surrounding the foetus in the uterus. The amniotic fluid protects the foetus. If necessary, a doctor can take a small amount of amniotic fluid to see if the foetus is healthy.