Płyn owodniowy

Płyn otaczający płód w macicy. Spełnia on funkcję ochronną względem płodu. W razie potrzeby lekarz może pobrać próbkę płynu owodniowego, aby sprawdzić, czy płód jest zdrowy.

Fruchtwasser

Flüssigkeit, die den Fötus in der Gebärmutter umgibt. Das Fruchtwasser schützt den Fötus. Bei Bedarf kann die Ärztin/der Arzt eine kleine Probe des Fruchtwassers nehmen, um zu sehen, ob der Fötus gesund ist.