Shtrëngimi

Detyrimi me forcë i dikujt që të bëjë ose t'i nënshtrohet diçkaje, për shembull nëpërmjet dhunës ose kërcënimeve, ose për arsye se keni shumë ndikim ose fuqi mbi të, si p.sh., fuqia që mund të ketë një i rritur mbi një fëmijë.

Nötigung

Jemand anderen dazu zwingen, etwas zuzulassen oder zu tun, zum Beispiel durch Gewalt oder Drohungen oder weil Sie sehr viel Einfluss oder Macht über die andere Person haben, zum Beispiel die Macht, die ein Erwachsener über ein Kind haben kann.