Rrjedhja

Lëngu që del nga trupi, për shembull: nga vagina, penisi, anusi. Ndonjëherë keni shumë rrjedhje ose rrjedhje me një erë të pakëndshme. Kjo mund të shkaktohet nga një infeksion.