Ngarkesa virale

Sasia e virusit HIVgjak. Nëse ngarkesa virale është e lartë, virusi HIV mund të transmetohet më lehtë te të tjerët. Ilaçet e ulin ngarkesën virale, por virusi nuk zhduket asnjëherë krejtësisht.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.