Virale lading

Hoeveelheid hiv in het bloed. Als de virale lading hoog is, is hiv gemakkelijk door te geven aan anderen. Medicijnen verlagen de virale lading, maar het virus verdwijnt nooit helemaal.

Viral load

Amount of HIV in the blood. If the viral load is high, HIV can more easily be passed on to others. Medicines lowers the viral load, but the virus never disappears completely.