Lythi

Gungë e vogël, e fortë, e dalë mbi lëkurë. Lythi zakonisht zhduket vetë. Ai shkaktohet nga një virus.

Wart

Small, raised, hard bulge on the skin. A wart usually disappears by itself. It is caused by a virus.