Kujdesi para lindjes

Kujdesi mjekësor që merr një grua gjatë shtatzënisë. Një gjinekolog, mjek ose mami kontrollon nëse nëna dhe fetusi janë të shëndetshëm. Gjatë 9 muajve të shtatzënisë kryhen disa ekzaminime.

Prenatal care

Medical care a woman receives during pregnancy. A gynaecologist, doctor or midwife checks whether the mother and the foetus are healthy. Several examinations take place during the 9 months of pregnancy.