Biseksualiteti

Kur tërhiqeni emocionalisht dhe seksualisht si nga burrat, ashtu dhe nga gratë.

Bisexualität

Sich sexuell zu Männern und Frauen hingezogen fühlen.