Biseksualiteit

Zich emotioneel en seksueel aangetrokken voelen tot mannen en vrouwen.

Bisexuality

Feeling emotionally and sexually attracted to both men and women.