Aureola

Rreth me ngjyrë të errët rreth thithit.

Areola

Dark circle around the nipple.