W Niemczech zakazane jest gorsze traktowanie ludzi, obrażanie ich, zastraszanie, poniżanie czy urąganie ich godności z powodu pewnych określonych cech.

Do tych cech należą:

  1. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu swojego pochodzenia. To nieistotne, z jakiego kraju ktoś pochodzi i w jakim kraju wyrósł.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu płci. Nieważne, czy chodzi o mężczyzn, o kobiety czy o osoby, u których płeć nie jest jednoznaczna.
  3. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu orientacji seksualnej, ponieważ jest np. homoseksualistą.
  4. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu niepełnosprawności umysłowej lub ruchowej.
  5. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu przekonań religijnych lub światopoglądu. Dotyczy to wszystkich wyznawanych religii,  jak również osób niewyznających żadnej religii.
  6. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu swojego wieku. Nie odgrywa tutaj żadnej roli, czy chodzi o osoby młode czy starsze.

Jeśli ktoś gorzej Cię traktuje, dokucza Ci, obraża lub jest wrogo do Ciebie nastawiony, zwróć się do poradni w Twojej okolicy.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc