В Германия е забранено да се поставят хора в неравно положение, да бъдат обиждани, унижавани или да се потъпква честта им заради определени признаци,

Към тези признаци спадат:

  1. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради произхода си, независимо от коя страна идва и е израснал.
  2. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради пола си, независимо дали се касае за мъж, жена или човек, чийто пол не е еднозначно ясен дали е женски или мъжки.
  3. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради неговата сексуална ориентация, например защото тя или той е хомосексуалист.
  4. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради умствено или физическо увреждане.
  5. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради религиозната си принадлежност или светоглед. Това важи за хора с всякакви религиозни вярвания или светоглед, хора от всяка религия или без религия.
  6. Никой не може да бъде подлаган на дискриминация заради неговата възраст, като при това е без значение дали става въпрос за млади или за възрастни хора.

Ако сте поставени в неравностойно положение, ако сте тормозени, обиждани или изложени на враждебност може да посетите най-близката приемна.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ