گاهی زوجها نمیتوانند بچه دار شوند. هم مردان و هم زنان ممکن است مشکل باروری داشته باشند.

اگر شما و شریک زندگیتان نمیتوانید بچه دار شوید، در آلمان حق دارید به پزشک و یا مراکز مشاوره مراجعه کنید و کمک بگیرید.

در آلمان معالجه برای بچه دار شدن هم در مورد متأهلین (مرد و زن) و هم در مورد زوجهای ازدواج نکرده (مرد و زن) و همچنین برای زوجهای همجنسگرا (زن و زن) مجاز است.

روشهای معالجه برای بچه دار شدن

روشهای پزشکی مختلفی برای معالجه به منظور بچه دار شدن وجود دارد و فقط پزشکان متخصص مجاز به انجام این معالجات میباشند.

روشهای طبی متعدد معالجه برای بچه دار شدن وجود دارد. فقط پزشکان متخصص مجاز به انجام  این معالجات میباشند.

در صورتی که زوجها، ازدواج نکرده باشند، غالباً پزشک متخصص، معالجه برای بچه دار شدن را فقط در صورتی انجام میدهد که:

  • رابطه زن و مرد ثابت و به صورت زندگی مشترک باشد.
  • با قطعیت مشخص شده باشد که مرد، کودک را به عنوان فرزند خود، به رسمیت خواهد شناخت.

معمولاً معالجه برای بچه دار شدن، با استفاه از اسپرم شوهر و یا شریک زندگی انجام میشود.

  • اما در صورتی که میزان منی (اسپرم) شریک زندگی کافی نباشد، یا
  • معالجه برای بچه دار شدن با منی(اسپرم) شریک زندگی، نتیجه نداده باشد، یا
  • یک زوج همجنسگرا (زن و زن) مایل به بچه دار شدن باشند،

امکان استفاده از اسپرم یک مرد دیگر نیز وجود خواهد داشت.

راهنمائی و مشاوره

پزشک پیش از انجام معالجه برای بچه دار شدن، قدمهای بعدی معالجه و همچنین خطرات احتمالی را به اطلاع زوج میرساند.

پزشک در حال مشاوره دادن به یک زن است.

هزینه ها

هزینه معاینات جهت مشخص شدن دلایل ناباروری
پزشک در ابتدا معایناتی انجام میدهد تا روشن شود چرا زوج قادر به بچه دار شدن نیست. هزینه این معاینات توسط شرکت بیمه درمانی پرداخت میشود.

هزینه معالجه برای بچه دار شدن
پزشک پس از انجام معاینات، تصمیم میگیرد که کدام روش معالجه، معقولترین روش است.
گاهی پزشک میتواند به زوج، با تجویز دارو کمک کند.

نحوه پرداخت هزینه درمان توسط شرکتهای بیمه درمانی، بسیار متفاوت است. بهتر است مستقیماً از شرکت بیمه درمانی خود بپرسید که هزینه معالجه برای چه روش درمانی و به چه میزان پرداخت میشود.

کمک هزینه فوق العاده

در برخی از ایالات فدرال آلمان، میتوانید برای معالجه به منظور بچه دار شدن، کمک هزینه دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در این زمینه را در صفحه اینترنتی وزارت فدرال خانواده، سالمندان، زنان و جوانان خواهید یافت.

مشاوره در نزدیکی محل سکونت شما

زوجی در حال صحبت با کارشناس سلامت

در سراسر آلمان، امکانات مشاوره ای مختلفی برای زوجهایی وجود دارد که آرزوی بچه دار شدن دارند، اما نمیتوانند بچه دار شوند. در اینجا متخصصان نزدیک محل سکونت خود را خواهید یافت.

اطلاعات گسترده تر در باره معالجه برای بچه دار شدن را اینجا خواهید یافت.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس