Проституция означава предлагане на секс срещу пари или друга изгода. Хората, които упражняват проституция, се наричат сексуални работнички/сексуални работници или проституиращи.

Най-често жени предлагат своите услуги на мъже. Мъжете или транссексуалните хора обаче също могат да бъдат сексуални работници. Техни клиенти са най-често мъже, понякога обаче също жени.

При платеният секс всички лица също би трябвало да пазят собствените си граници и да уважават границите на другите лица.

Проститутка и клиент разговарят на входа на публичен дом

Безопасен секс

Използвайте презерватив, когато имате полово сношение.

Безопасният секс е особено важен за всички участници при платения секс. Чрез безопасен секс Вие предпазвате себе си и други лица от БППП и от нежелана бременност:

Съвети за сексуалните работнички и сексуалните работници

Важно е да спазвате следните точки:

  • Помолете клиентите за предварително плащане.
  • Доверявайте се на собствената си интуиция. Отказвайте на клиенти, които Ви се струват странни.
  • Пазете собствените си граници. Обяснете ясно какво бихте искали да направите и какво не. Никой не може да Ви принуждава да правите нещо против волята Ви.
  • Създайте си безопасна среда. Ако работите сами: информирайте доверено лице. Записвайте си имена, телефонни номера и регистрационни номера на автомобили.

Вие имате право по всяко време да прекъснете сексуалния контакт, ако мислите, че нещо не е наред.

Ако имате въпроси или се нуждаете от помощ, можете да контактувате със специализирани организации.

Проституция и закон

В повечето европейски страни проституцията е разрешена при определени условия. В някои европейски страни тя е забранена.

Навсякъде в Европа принудителната проституция и търговията с хора са забранени със закон.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ