Що е проституция?

Проституция означава човек да предлага секс срещу пари или друга изгода. Хората, които се занимават с проституция, се наричат сексуални работнички/сексуални работници или проституиращи.

Проститутка и клиент разговарят на входа на публичен дом.

В Германия проституцията е разрешена при определени условия

Деца и млади хора под 18 години трябва да се предпазват от проституция.

  • Проституиращите трябва да бъдат най-малко на 18 години.
  • На младежи под 18 години е забранено да посещават места, където се проституира, като например нощни барове или нощни клубове.
  • Забранена е проституцията в близост до училища, жилища или други места, където има деца и младежи под 18 години.
  • Градовете и общините имат право да определят районите, в които проституцията е забранена (забранени райони).

Проституцията трябва да бъде доброволна

В Германия от 2017 г. съществува закон за защита на проституиращите. Целта е да не се допуска хора да бъдат принуждавани да проституират.

Който иска да упражнява проституция, трябва официално да се регистрира. Преди регистрацията се води разговор. С него институцията иска да установи дали лицето желае да се занимава с проституция наистина доброволно.

Който принуждава друго лице да упражнява проституция, може да бъде наказан. Брачният партньор/брачната партньорка също няма право да принуждава партньорката/партньора си да се занимава с проституция.

Никой в Германия не може да бъде принуждаван да проституира.

Ако Вие се намирате в подобна ситуация, в Германия Вие имате право на помощ. Така например Вие ще получите помощ на безплатния телефонен номер 08000-116 016. Консултацията се предоставя на няколко езици. При консултацията Вие не сте длъжни да съобщавате Вашето име.

В Германия проституиращите имат права и задължения

Проституиращите имат правото

  • да отказват на клиенти
  • да отказват видовете секс (напр. орален секс, анален секс и др.), които не искат да правят
  • по всяко време да спрат да проституират, ако желаят това

Клиентите нямат правото да искат обратно парите си от проституиращите, ако не са доволни от услугата.

Проституиращите имат задължението

  • да се регистрират в институция преди началото на своята дейност
  • да потърсят здравна консултация най-малкото веднъж годишно.

Регистрацията задължително се подновява на всеки две години. Проституиращите под 21 години са длъжни да подновяват регистрацията ежегодно.

Законът датира едва от 2017 г. Все още не във всички градове е ясно кои институции са компетентни за регистрацията и здравната консултация. В много градове има консултантски служби, където сексуалните работнички и сексуалните работници могат да се консултират относно своите задължения и права.

Презервативът е задължителен

Клиентите и клиентките на проституиращите, както и проституиращите трябва да имат грижата да използват презервативи при полово сношение.

С две думи: По време на секс презервативът е задължителен.

Забранена е рекламата на платен секс без презерватив. В сексуалните заведения трябва да се поставят плакати, които да указват, че използването на презервативи е задължително.

Клиентите могат да бъдат санкционирани, ако искат секс без презерватив.

Задължителната употреба на презервативи помага на сексуалните работнички и сексуалните работници да се грижат за здравето си.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ