Fuhuş Nedir?

Fuhuş, para ya da başka menfaatler karşılığında seks sunulmasıdır. Fuhuş işinde çalışan insanlara seks işçileri ya da fahişe denir.

Bir genelevin girişinde konuşan bir seks işçisi ve bir müşteri

Almanya’da fuhuş belli şartlar altında serbesttir

18 yaşın altındaki çocuklar ve genç insanlar fuhuştan korunmak zorundadır.

  • Fahişeler de en az 18 yaşında olmak zorundadırlar.
  • 18 yaşından küçük gençlerin fuhuş yapılan yerlere, örneğin gece barları veya gece kulüplerine girmeleri yasaktır.
  • Bir okulun, evin ya da 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin bulunduğu başka yerlerin yakınında fuhuş yapmak yasaktır.
  • Şehir idaresi ve belediyeler belirledikleri semtlerde fuhuşu yasaklayabilirler (yasak semtler).

Fuhuş yalnızca isteğe bağlı olarak yapılabilir

2017 yılında Almanya’da Fahişeleri Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun insanların fuhuş yapmaya zorlanmalarını engelleme amacını taşır.

Her kim fahişe olarak çalışmak istiyorsa bunu ilgili devlet dairesine kayıt ettirmek zorundadır. Başvuran kişinin kaydı yapılmadan önce onunla bir görüşme gerçekleştirilir. Dairenin bu görüşmeyi yapmasındaki amaç kayıt yaptırmak isteyen kişinin gerçekten kendi isteğiyle fuhuş yapmak isteyip istemediğini öğrenmektir.

Her kim bir insanı fahişe olarak çalışmaya zorlarsa cezalandırılabilir. Evli çiftlerde de eşlerden biri diğerini fahişe olarak çalışmaya zorlayamaz.

Almanya’da hiç kimse fuhuş yapmaya zorlanamaz.

Siz böyle bir durumla karşı karşıyaysanız Almanya’da yardım alma hakkına sahipsiniz. Böylesi bir durumda örneğin ücretsiz bir telefon hattı olan 08000-116 016 telefon numarasından yardım alabilirsiniz. Danışma birçok dilde gerçekleştirilir. Danışma görüşmesinde adınızı söylemek zorunda değilsiniz.

Almanya’da fahişelerin hakları & yükümlükleri vardır

Fahişelerin hakları:

  • Fahişeler bir müşteriyi reddedebilirler.
  • Yapmak istemedikleri bazı seks türlerini (örneğin oral seks, anal seks, vs.) reddedebilirler.
  • İstedikleri her an fahişelik yapmaya son verebilirler.

Müşterilerin, aldıkları hizmetten memnun kalmadıkları gerekçesiyle fahişeden paralarını geri isteme hakları yoktur.

Fahişelerin Yükümlülükleri:

  • Fahişe olarak çalışmaya başlamadan önce bir devlet dairesine kayıt yaptırmak.
  • Yılda en az bir kere olmak üzere sağlıklarıyla ilgili danışmanlık almak.

Kayıt her iki yılda bir yenilenmek zorundadır. 21 yaşın altında olan fahişeler kayıtlarını her yıl yenilemek zorundadırlar.

Bu kanun 2017 yılında çıkarıldı. Bu yüzden henüz her şehirde hangi devlet dairesine kayıt yaptırılması gerektiği ve hangi dairenin sağlıkla ilgili danışmanlıktan sorumlu olduğu netlik kazanmamıştır. Birçok şehirde seks işçilerinin yükümlülükleri ve hakları konusunda danışma alabilecekleri danışma merkezleri mevcuttur.

Prezervatif Kullanma Zorunluluğu

Fahişelerin müşterileri ve kendileri cinsel ilişki esnasında prezervatif kullanılmasını sağlama yükümlülüğü altındadırlar.

Daha basit bir ifadeyle: Seks esnasında prezervatif kullanılması zorunludur.

Prezervatifsiz seks yapmaya dair reklamlar yasaktır. Seks yapılan işletmelerde prezervatifin kullanılmak zorunda olduğunu gösteren afişler asılmak zorundadır.

Prezervatifsiz seks talep eden müşteriler bundan dolayı cezalandırılabilirler.

Prezervatif kullanma zorunluluğunun amacı seks işçilerini, kendilerini ve sağlıklarını korumaları konusunda desteklemektir.

Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım