Qumështi i gjirit

Qumështi nga gjoksi i një gruaje. Gratë mund ta ushqejnë foshnjën e tyre me qumësht gjiri.

Breast-milk

Milk from a woman's breast. Women can feed their baby with breast-milk.