Майчино мляко

Мляко от гърдите на жената. Жените могат да кърмят децата си с майчино мляко.

Breast-milk

Milk from a woman's breast. Women can feed their baby with breast-milk.