Майчино мляко

Мляко от гърдите на жената. Жените могат да кърмят децата си с майчино мляко.