Гърди

2-та органа на жената, с които тя кърми новороденото след раждане. Гърдите са чувствителни и могат да доставят сексуално удоволствие на жената.

Breasts

The 2 organs of a woman to feed a baby after delivery. Breasts are sensitive and can give a woman sexual pleasure.