Fshikëza seminale

Dy organe të vogla në trupin e një burri. Fshikëzat seminale janë pranë prostatës. Fshikëzat seminale dhe prostata prodhojnë lëngun në spermën e burrit.

Seminal vesicle

Two small organs in a man's body. The seminal vesicles are next to the prostate. The seminal vesicles and the prostate produce the fluid in a man's semen.