Fekondimi

Depërtimi i spermatozoidëve në qelizën vezë. Qeliza vezë e fekonduar mund të rritet duke krijuar një foshnjë.