Epshi seksual

Dëshira e fortë për seks. Epshi seksual nuk është i njëjtë për të gjithë.

Libido

Longing for sex. The libido is not the same for everyone.