Epshi seksual

Dëshira e fortë për seks. Epshi seksual nuk është i njëjtë për të gjithë.

Libido

Das Bedürfnis nach Sex. Die Libido ist nicht bei allen Menschen gleich.