Poród naturalny

W przypadku porodu naturalnego występują następujące oznaki:

  • Następuje utrata nieznacznej ilości krwi;
  • Następuje utrata czopu śluzowego;
  • Następuje odejście wód płodowych (płyn owodniowy opuszcza organizm);
  • Występują regularne skurcze przez 1 godzinę, z odstępami 5-10 minut pomiędzy skurczami;
  • Czujesz, że dziecko mniej się rusza.

Skontaktuj się z lekarzem, lekarzem ginekologiem lub położną albo udaj się do szpitala, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z tych oznak.

Oznaka zbliżającego się porodu: utrata nieznacznej ilości krwi
Oznaka zbliżającego się porodu: utrata czopu śluzowego
Oznaka zbliżającego się porodu: odejście wód płodowych
Oznaka zbliżającego się porodu: występowanie regularnych skurczów przez 1 godzinę, z odstępami 5-10 minut pomiędzy skurczami

Cesarskie cięcie

W przypadku planowanego cesarskiego cięcia: lekarz decyduje o dniu porodu.

Lekarz wykonujący cesarskie cięcie
Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc