Jeżeli zaszłaś w ciążę i nie chcesz urodzić dziecka, możesz zakończyć ją, przeprowadzając aborcję.
Przed przeprowadzeniem aborcji wymagane jest skorzystanie z konsultacji. Aborcji dokonuje się kilka dni później.

Jeżeli zdecydujesz się kontynuować ciążę, masz do wyboru 2 opcje:

  • Zatrzymać dziecko;
  • Przekazać dziecko do adopcji. Wystrzegaj się nierzetelnych organizacji. Korzystaj wyłącznie z oficjalnych agencji adopcyjnych.
    W niektórych krajach kobiety mogą urodzić dziecko w szpitalu bez podawania imienia i nazwiska. Szpital może też nie udzielać informacji na temat imienia i nazwiska matki. Po porodzie matka opuszcza szpital. Po jakimś czasie dziecko jest oddawane do adopcji.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc