Ако сте бременна и не желаете детето, може да прекратите бременността чрез аборт.
Преди да може да направите аборт, трябва да посетите психологическа консултация. Абортът се прави няколко дни по-късно.

Ако решите да продължите бременността, все още пред вас има две възможности:

  • Да задържите детето;
  • Да дадете детето за осиновяване. Внимавайте с организации, на които не може да се има доверие. Консултирайте се само с официални агенции за осиновяване.
    В някои държави жените могат да родят детето в болницата, без да оставят името си, или без да е нужно болницата да разкрива името на майката. След раждане майката напуска болницата. Детето се оставя за осиновяване след определено време.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ