Geen discriminatie

In Duitsland is het verboden om andere mensen buiten te sluiten – ook mensen met hiv en aids mogen niet worden buitengesloten. Als u hiv of aids heeft en iemand u discrimineert, kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld het anti-discriminatie-punt van de Deutsche AIDS-Hilfe:

Andere mensen informeren

Als u zelf hiv of aids heeft, heeft u in Duitsland het recht om zelf te kiezen wie u daarover informeert.

Het is goed om het wel te vertellen aan uw dokter.

  • Want alleen dan kan de dokter inschatten of een ziekte die u heeft, iets te maken heeft met de hiv-infectie en u zo beter behandelen.
  • Als u medicijnen krijgt tegen hiv, moeten al uw dokters dat weten, zodat ze u voor andere ziekten medicijnen kunnen geven die passen bij de hiv-medicijnen.

Andere mensen besmetten met hiv

Als u bewust (met opzet) of zonder het te willen (zonder opzet) een persoon besmet met hiv, maakt u zich strafbaar. Het is daarom het veiligst om tijdens sex altijd condooms te gebruiken.

Medisch beroepsgeheim

De dokter mag in principe niemand zeggen dat u hiv heeft, als u dat niet wilt. Ook niet aan het arbeidsbureau, de vreemdelingendienst, uw werkgever, politie en justitie, uw familie, enzovoort.

Een vrouw vertrouwt informatie toe aan een dokter. De dokter mag deze informatie niet doorgeven

Uitzonderingen op het medisch beroepsgeheim

Als u hiv heeft en de dokter denkt dat er gevaar bestaat voor andere mensen, mag zij of hij met andere personen spreken over uw hiv-infectie.

Bijvoorbeeld als u hiv heeft en het niet vertelt aan uw sekspartner, maar toch zonder condoom seks heeft met hem of haar.

Dan moet uw dokter u erop wijzen dat u uw partner kunt besmetten. Als u uw partner dan toch niet vertelt over uw besmetting en u sex zonder condoom blijft hebben met haar of hem, heeft de dokter het recht om uw partner te informeren.

Als uw partner bij dezelfde dokter in behandeling is, moet de dokter uw partner zelfs informeren over uw hiv-infectie.

Hiv en verzekering

Als u hiv heeft en een verzekering wilt afsluiten, waarbij wordt gevraagd welke ziektes u heeft, moet u de waarheid zeggen. Als u liegt, is de overeenkomst ongeldig. U heeft dan geen recht op betalingen van de verzekering. Het geld dat u al heeft betaald, krijgt u niet meer terug.

Hiv en werk

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden

Als u hiv-positief bent, mag u in Duitsland in principe hetzelfde werk doen als ieder ander mens, bijvoorbeeld zieken of ouderen verzorgen, kinderen en jongeren begeleiden, in de levensmiddelenverwerking enzovoort.

Hiv wordt namelijk niet overgedragen tijdens het alledaagse werk.

Solliciteren

Bij een sollicitatiegesprek mag de werkgever u vragen stellen over zaken die belangrijk zijn voor het werk dat u moet doen. Als u deze vragen met opzet fout heeft beantwoord, kan de werkgever u hierom later ontslaan.

U hoeft de werkgever niet te zeggen dat u hiv heeft, als dat niet belangrijk is voor het werk. Wanneer u uw baas heeft gezegd dat u hiv heeft, mag zij of hij dat niet gewoon aan collega's vertellen, als u dat niet wilt.

U hoeft ook geen hiv-test te doen, als u dat niet wilt. Dat geldt ook wanneer de werkgever zegt dat u dat moet doen.

Als u hiv heeft en de ziekte goed behandeld wordt door een dokter, bent u normaal gesproken ook niet vaker ziek dan mensen zonder hiv.

Ontslag

Als u wordt ontslagen omdat u hiv heeft, kunt u zich daartegen verzetten en naar een advocaat gaan. Het is in Duitsland verboden om iemand te ontslaan, alleen omdat zij of hij hiv heeft.

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp