Een hiv-test kan aangeven of u bent besmet met hiv of niet.

Na een besmetting met hiv maakt het lichaam antistoffen. Deze antistoffen kunnen vaak al na zes weken, normaal gesproken uiterlijk na drie maanden betrouwbaar worden aangetoond.

Voor een betrouwbaar resultaat van de hiv-test moet u na een risicosituatie minstens zes weken wachten - bij sommige tests zelfs drie maanden. 

Vraag een dokter of u de test al na zes weken kunt doen.
 
De test gaat als volgt:

  • De dokter neemt bloed van u af en stuurt dit naar een laboratorium.
  • In het laboratorium wordt uw bloed onderzocht op antistoffen en bestanddelen van het virus.
  • De dokter ontvangt de uitslag van de laboratoriumtest ongeveer een week later.
  • De dokter legt het resultaat aan u uit. Zij/hij bespreekt met u wat u nu kunt doen.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Sneltest

Als u geen week wilt wachten op het testresultaat, kunt u ook een sneltest laten doen. Deze test geeft een snellere uitslag maar is niet zo nauwkeurig. Daarom geven deze tests pas drie maanden na een risico aan of u bent besmet met hiv of niet.

  • De dokter neemt bloed van u af. Na 30 minuten krijgt u de uitslag.
  • Als er geen hiv wordt gevonden, heeft u zeker geen hiv in uw bloed. U heeft geen hiv-infectie
  • Als er hiv wordt gevonden in uw bloed, moet een tweede test worden gedaan om de uitslag te bevestigen en helemaal zeker te zijn.
  • Ongeveer een week later krijgt u de uitslag van de bevestigende test en een uitgebreid adviesgesprek.

Zelftest

Sinds kort kunt u in Duitsland ook zelf hiv-tests kopen en uzelf daarmee op hiv testen. Daarbij neemt u bij uzelf een kleine hoeveelheid bloed af. U kunt het resultaat al 15 tot 30 minuten later aflezen. Ook deze tests geven pas drie maanden na een risico zeker aan of u bent besmet met hiv of niet.

Sommige zelftests kunnen aangeven dat u seropositief bent, ook al heeft u geen hiv-infectie. Gebruik daarom alleen zelftests met het CE-keurmerk die zijn goedgekeurd voor Europa. Meer informatie over hiv-zelftests in het Duits vindt u op www.pei.de/hiv-selbsttests.

Belangrijk!

Welke testmethode u ook gebruikt: als het testresultaat positief is, moet een gespecialiseerde dokter een tweede test (= bevestigingstest) doen. Alleen dan weet u zeker of u hiv-positief bent of dat de test een fout resultaat gaf. Als u hiv-positief bent, zal de dokter verder onderzoek doen en ontvangt u hiv-medicatie.

Met een dokter praten

U kunt openlijk praten met een dokter. Een dokter mag zonder uw toestemming geen informatie doorgeven aan iemand anders. Ook niet aan uw familie of uw partner. Zij/hij is wettelijk verplicht om niet met andere personen over u te praten (beroepsgeheim).

Als u de test anoniem (zonder uw naam te noemen) wilt laten doen, kunt u naar de gemeentelijke gezondheidsdienst of een hiv/AIDS-adviescentrum in uw woonplaats gaan. De gemeentelijke gezondheidsdiensten hebben ook tolken die u helpen bij het gesprek. Het advies en de test bij de gemeentelijke gezondheidsdienst zijn vaak gratis.

U krijgt tijdens het adviesgesprek de uitslag van de test. Al uw vragen worden beantwoord door een dokter.

Man praat met een zorgverlener.
Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp