Без дискриминация

В Германия е забранено да се изолират други хора – това важи и за хора с ХИВ и СПИН. Ако имате ХИВ или СПИН и заради това Ви дискриминират, може да потърсите помощ напр. от Службата за борба с дискриминацията на Германската помощ при СПИН:

Информиране на другите хора

В Германия носителят на ХИВ или СПИН решава сам кого да информира за това.

Във всеки случай обаче трябва да информирате всички лекари, които посещавате.

  • Единствено така лекарят ще има възможност да прецени дали Вашето страдание е свързано с ХИВ-инфекцията и да Ви окаже адекватна помощ.
  • Лекарят трябва да е информиран в случай, че взимате медикаменти срещу ХИВ, за да може да Ви назначи адекватно лечение за оплакванията, поради които сте го посетили и което да е подходящо за Вашата ХИВ-терапия.  

Заразяване на други хора с ХИВ

Умишлено или по невнимание (без умисъл) заразяване на друг човек с ХИВ е престъпление. Затова най-сигурното предпазване от заразяване е при секс винаги да се използва презерватив.

Лекарска тайна

По принцип лекарят няма право против волята Ви да съобщава на когото и да е, че имате ХИВ. Това се отнася също и до Службата по заетостта, Службата за чужденците, работодателя, полицията, прокуратурата или Вашето семейство и т. н. 

Когато една жена сподели информация с лекарката си, тя няма право да я предоставя на трети лица

Изключения от лекарската тайна

Ако имате ХИВ и лекарят е на мнение, че съществува опасност за други хора, той има право да говори с тях за Вашата ХИВ-инфекция.

Например, ако имате ХИВ и не информирате сексуалната си партньорка/сексуалния си партньор, но въпреки това не използвате презерватив при секс. 

Тогава лекарят е длъжен да обърне внимание, че можете да заразите Вашата партньорка/Вашия партньор. Ако въпреки това продължите да криете от партньорката си/партньора инфекция си, като същевременно продължавате да имате с нея/него сексуален контакт без презерватив, лекарят има право да я/го информира.  

Ако Вашият партньор/Вашата партньорка е пациент/ка при същия лекар, той дори е длъжен да го/я информира относно Вашата ХИВ-инфекция. 

ХИВ и застраховка

Ако имате ХИВ и при сключването на застраховка Ви питат за съществуващи заболявания, сте длъжни да кажете истината. Ако излъжете, договорът е невалиден. Застрахователят е в правото си да не Ви предостави услуги и направените вноски не се възстановяват. 

ХИВ и работа

Вие не може да се заразите с ХИВ, като се ръкувате с ХИВ-позитивен човек

В Германия ХИВ-позитивните лица имат право да работят както всички останали хора, също и в  сферата на здравеопазването, работа с възрастни, деца и младежи, в хранително-вкусовата промишленост и пр. 

ХИВ не се предава в трудовото ежедневие.

Кандидатстване за работа

В интервю при кандидатстване за работа работодателят има право да Ви задава въпроси, свързани с работата, за която кандидатствате. Ако при отговор на тези въпроси Вие умишлено излъжете, работодателят Ви има право впоследствие да Ви освободи. 

Не сте длъжни да съобщавате на работодателя, че имате ХИВ, ако това е без значение за бъдещата Ви работа. Ако сте казал на шефа си, че имате ХИВ, той няма право без Ваше съгласие да го казва на колегите Ви. 

Не сте длъжни да правите ХИВ-тест, ако не желаете, дори и работодателят да твърди, че сте длъжни. 

Ако имате ХИВ и заболяването се държи добре под лекарски контрол, Вие принципно не сте по-често болен от хората без ХИВ. 

Уволнение

Ако Ви уволнят, защото имате ХИВ може да се обърнете към адвокат и да оспорвате. В Германия е забранено някой да бъде освободен само защото има ХИВ. 

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ