پرده بکارت یک بافت نرم حلقه ای شکل است که بلافاصله پشت مجرای ورودی واژن قرار دارد.این پرده راه رواژن را مسدود نمی کند.

زن در حالت دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
پرده های بکارت متفاوت: پرده بکارت با منفذ بزرگ

انواع پرده رحم

هر پرده رحمی دارای شکل و بزرگی مخصوصی است:

  • پرده بکارت می تواند نازک یا کلفت باشد.
  • می تواند صاف، ناهموار و یا چین خورده باشد.
  • می تواند تنگ یا گشاد باشد.
  • به ندرت مسدود خواهد بود. اگر این طور باشد باید قبل از اوّلین قاعدگی توسط پزشک (زن / مرد) باز گردد.
  • به ندرت پیش می آید که پرده بکارت اصلاً وجونداشته باشد.
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening

اوّلین آمیزش جنسی (همخوابی)

وقتی زن برای اوّلین بار آمیزش جنسی کند، پرده بکارت منبسط گشته و یا این که پاره می شود. ولی نباید همیشه چنین چیزی اتفاق بیافتد. پرده بکارت ممکن است پاره و یا منبسط شده باشد، در حالی که زن هنوز باکره است. پرده بکارت نمی تواند دلیلی برای باکره بودن یا نبودن زن باشد.

وقتی پرده بکارت منبسط یا پاره گردد، ممکن است درد ضعیفی ایجاد نماید. بسیاری از زن ها چنین دردی را حس نمی کنند.  هنگام پاره شدن پرده بکارت بعضی زن ها چند قطره خون ریزی خواهند داشت. در بعضی زن ها نیز اصلاً خونریزی مشاهده نمی گردد.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس