Съгласно законодателството в Европа хората могат свободно да избират своя партньор.

Хората си избират партньор въз основа на определени критерии. Често хората не осъзнават, че използват тези критерии. Някои хора са запознати с тях и искат само партньор, който отговаря на тези критерии. Например:

  • произход;
  • особености на характера;
  • интелигентност;
  • чувство за хумор;
  • финансово състояние;
  • външен вид...
Жената щастливо прегръща партньора, когото е избрала

И мъжете, и жените могат да поемат инициативата да започнат връзка.

Понякога родителите или други членове на семейството избират човека, с когото тяхното дете ще сключи брак. Това се нарича уреден брак. Младежите могат обикновено да решат дали искат да встъпят в брак, или не, но не винаги е такъв случаят. Бракът по принуда е забранен със закон.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ