Qimet e mbivetes

Qime në pjesën e jashtme të organeve seksuale. Ato fillojnë të rriten në pubertet. Gjatësia, ngjyra, sasia, dhe dendësia e qimeve të mbivetes janë të ndryshme tek çdo person.

Pubic hair

Hair located near the outer sexual organs. This hair begins to grow during puberty. Length, colour, quantity and density of pubic hair are different for every person.