Miratoj

Të qenurit dakord, për të bërë diçka ose që dikush të bëjë diçka.