Membrana mukoze

Një shtresë shumë e hollë e lëkurës (membrana) në të cilën ekziston një lëng i trashë (mukusi). Midis të tjerave, ajo mbulon pjesën e brendshme të gojës, kokën e penisit, vaginën, anusin dhe mitrën. Disa viruse dhe baktere mund të hyjnë me lehtësi në trup nëpërmjet membranës mukoze dhe mund të shkaktojnë një IST.

Mucous membrane

A very thin layer of skin (membrane) on which there is a thick fluid (mucus). It covers, among others, the inside of the mouth, glans, vagina, anus and uterus. Some viruses and bacteria can easily enter the body through the mucous membrane and can cause an STI.