Kruajtja

Ndjesia e krruajtjes në lëkurë. Ju shkakton dëshirën për t'u kruar.