Çifti

2 njerëz që kanë një marrëdhënie. Një çift mund të përbëhet nga 1 burrë dhe 1 grua, 2 gra ose 2 burra.