Karta ciąży

Karta ciąży stanowi dokument. Ciężarne kobiety otrzymują kartę ciąży przy pierwszym badaniu przesiewowym . W karcie ciąży lekarka / lekarz lub położna regularnie wpisuje wszelkie istotne informacje dotyczące przebiegu ciąży i wyniki badań profilaktycznych. Ważne jest to, aby kobiety ciężarne zawsze nosiły przy sobie kartę ciąży. W ten sposób w sytuacji awaryjnej mają wszystkie ważne informacje przy sobie.