Anne-çocuk cüzdanı

Anne-çocuk cüzdanı bir belgedir. Anne-çocuk cüzdanı hamilelere, ilk erken tanı muayenesi yapıldığında verilir. Doktor veya ebe anne-çocuk cüzdanına, hamileliğin seyri ile ilgili en önemli bilgileri ve kontrol muayenelerinin sonuçlarını düzenli bir şekilde kaydeder. Hamile kadınların anne-çocuk cüzdanını her zaman yanlarında taşımaları çok önemlidir. Böylelikle acil bir durumda en önemli bilgiler yanınızda olur.

Maternal health passport

The maternal health passport is a document. Pregnant women receive the maternal health passport at the first early detection examination. The doctor or the midwife regularly writes all the important information about the pregnancy and the results of the preventive examinations in the maternal health passport. It is important that pregnant women always carry their maternal health passport with them. Then in an emergency, they have all the important information they need.