Обменна карта

Обменната карта е документ. На бременните жени се дава обменна карта при първото изследване за ранна диагностика. В обменната карта лекарят или акушерката редовно вписа всяка една важна информация за протичането на бременността и резултатите от предварителните изследвания. Важно е бременните жени винаги да носят със себе си обменната карта. Така при спешен случай цялата важна информация ще бъде у тях.