زندگی کردن با اچ آی وی (ویروس ایدز) همیشه آسان نیست. شاید در شرایط سخت، صحبت کردن با فرد دیگری، به شما کمک کند.

گفتن به دیگران که مبتلا به اچ آی وی هستید، ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد. کسانی که از ابتلای شما اطلاع داشته باشند، شما را بهتر درک میکنند و بیشتر میتوانند از شما پشتیبانی کنند.

زمان مناسب برای صحبت کردن در باره ابتلای خود به اچ آی وی

زمانی در باره اچ آی وی صحبت کنید که آمادگی دارید و احساس میکنید، دلتان میخواهد در باره این مسئله صحبت کنید. بسیاری افراد زمانی مایلند در این باره صحبت کنند که :

  • تازه به آنها گفته شده است مبتلا به اچ آی وی هستند؛
  • باید شروع به مصرف دارو کنند؛
  • رابطه جدیدی شروع کرده اند؛
  • فشار زندگی با راز ابتلا به اچ آی وی، برایشان بسیار سنگین شده است.

زمانی را انتخاب کنید که برای شما بهترین موقعیت است.

آمادگی داشته باشید

دیگران شما را سؤال پیچ خواهند کرد. قبل از اینکه در این باره با کسی صحبت کنید، خود را آماده کنید:

  • سعی کنید بفهمید چه چیزی باعث نگرانی شماست و به شما احساس ناامنی میدهد.
  • تا حد امکان واضح و روشن وضعیت خود را توصیف کنید.
  • فکر کنید هدف شما از صحبت کردن با دیگران چیست.
  • انتظار نداشته باشید فردی که با او صحبت میکنید، فوراً پاسخ بدهد یا عکس العمل مستقیمی نشان دهد.

با کسانی صحبت کنید که به آنها اعتماد دارید و میتوانند کمکتان کنند.

خیلی از افراد اطلاعات زیادی در باره اچ آی وی ندارند و یا در این زمینه  دارای پیشداوری هستند. ممکن است عکس العملشان عجیب یا منفی باشد. شما مقصر نیستید. میتوانید سعی کنید اطلاعات صحیح در باره اچ آی وی در اختیارشان قرار بدهید.

وضعیت شما از لحاظ اچ آی وی (ویروس ایدز) و قانون

شما حق دارید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید با اطرافیان خود در باره ابتلای شما به اچ آی وی صحبت کنید.

مطلع کردن کارشناسان سلامت از وضعیت ابتلایتان به اچ آی وی مهم است. آنها فقط در صورتی که بدانند شما مبتلا هستید، میتوانند به بهترین شکل مراقب  سلامتی شما باشند. با کارشناس سلامت میتوانید صریح صحبت کنید. او حق ندارد که هیچ یک از اطلاعات مربوط به شما را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و مطابق قانون موظف است به وظیفه رازداری عمل کند. کارشناس سلامت درباره شما قضاوت نمیکند.

دیگران اجازه ندارند شما را به دلیل ابتلا به اچ آی وی (ویروس ایدز)، مورد تبعیض قرار دهند.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس